Chuyến đến nội dung chính

3. Hồ sơ của tôi không hợp lệ để nhận được sim. Tôi có thể hủy đăng ký và được hoàn tiền không?