Chuyến đến nội dung chính

2. Tôi sẽ trở về nước trong vài tháng. Bạn có thể tạm thời khóa dịch vụ thẻ sim của tôi trong khoảng thời gian này và kích hoạt lại khi tôi quay lại Nhật Bản không?