Chuyến đến nội dung chính

7. Tại sao kết nối internet của tôi lại quá chậm dù vẫn còn dữ liệu?