Chuyến đến nội dung chính

13. Tôi có cần thực hiện cài đặt lại sim khi lắp sim sang điện thoại khác để sử dụng hay không?