Chuyến đến nội dung chính

12. Tôi không thể gửi/nhận tin nhắn SMS. Liệu tôi có phải thực hiện cài đặt nào cho việc sử dụng tính năng nhắn tin không?