Chuyến đến nội dung chính

10. Sau khi lắp sim vào máy, điện thoại của tôi hiển thị thông báo "Không có dịch vụ" hoặc "Sim không được hỗ trợ". Tôi phải làm sao?