Chuyến đến nội dung chính

3. Tại sao tôi không thể kết nối internet ngay cả khi xuất hiện 4G trên màn hình hiển thị điện thoại?