Chuyến đến nội dung chính

2. JP Smart Sim có hỗ trợ Mobile HotSpot (tethering/chia sẻ kết nối Wifi) không?