Chuyến đến nội dung chính

6. "Dịch vụ giới hạn cước gọi 2000 yên" của JP SMART DATA là gì?