Chuyến đến nội dung chính

4. Tôi có thể thanh toán khi nhận hàng (COD) được không?