Chuyến đến nội dung chính

3. Làm sao để biết điện thoại của tôi có bị khóa sim hay không?