Chuyến đến nội dung chính

3. Tôi có thể đặt hàng và nhận sim tại Việt Nam trước khi tới Nhật hay không?