Chuyến đến nội dung chính

1. Vì sao đơn đăng ký không có mục chọn kích cỡ sim? Làm thế nào nếu sim không vừa với điện thoại của tôi?